pekeliling perbendaharaan berkenaan elaun-elaun

Bayaran
Pekeliling Perbendaharaan Bil 3 Tahun 2003 & Bil 2 Tahun 2006. KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KEPADA .
http://registry.usm.my/pentadbiran/m_turun/m_note/C%20&%20D_07/bendahari/SEKSYEN%20BAYARAN.ppt

PEKELILING PERBENDAHARAAN MENGENAI ELAUN-ELAUN
UNIT EMOLUMEN & TUNTUTAN STAF. PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 2 TAHUN 2006. KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN .
http://registry.usm.my/bpsm/upop/bahan/Elaun_Rasmi.ppt

PP88Bil04 First Page
1.1 Tujuan pekeliling ini ialah untuk menjelaskan mengenai pembayaran Elaun Wilayah kepada pegawai-pegawai Sabah dan Sarawak yang bertugas di .
http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/PP88/PP88Bil04/PP88Bil04.htm

 1. Wood

  • New Page 5
   ELAUN-ELAUN TIDAK BERPENCEN BAGI PERKHIDMATAN . maka elaun- elaun berkenaan diperuntukkan semula melalui Pekeliling Perkhidmatan ini. 3.
   http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/PP88/PP88Bil01/PP88Bil01.htm

   PP94Bil07 First Page
   ELAUN-ELAUN YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANTU TADBIR ( KESETIAUSAHAAN). TUJUAN 1. Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan penentuan .
   http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/PP94/PP94Bil07/PP94Bil07.htm

   PP. 4/1995 - Treasury
   elaun daD kemudahan di bawah Pekeliling ini berdasarkan kepada Kumpulan . "Perbendaharaan" bermakna Menteri Kewangan daD termasuk . berpindah rumah daD mendiami rumah berkenaan sahaja layak menuntut elaun pertukaran .
   http://www.treasury.gov.my/pekeliling/pp/pp041995.pdf

  Natural Stone

  • PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 1994 ...
   Pada masa ini, tidak ada peraturan tetap mengenai pemberian elaun dan kemudahan . berkenaan yang ditetapkan di bawah Pekeliling Perbendaharaan .
   http://www.treasury.gov.my/pekeliling/pp/pp071994.pdf

   Tuntutan Elaun Kerana Bertukar Atau Perpindah Rumah
   i Pekeliling Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun. . Perbendaharaan Pendahuluan Diri bagi Bayaran. Elil.2r1993. . salah seprang pegawai berkenaan sahaja. d.
   http://www.jpa.gov.my/docs/pilmu/bukukew/buku%20kewangan/pindah%20rumah.pdf

  Ceramic Tile

  • .Qis
   rujukan kepada pegawai. LATAR BELAKANG. Pembayaran Elaun Lebih Masa adaiah tertakluk kepada peraturan dan pekeliling yang berkuatkuasa seperti .
   http://www.jpa.gov.my/docs/pilmu/bukukew/panduan1/elaun%20lebih%20masa.pdf

   Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006
   DAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 4 TAHUN 2003. MENGENAI ELAUN PERJALANAN KENDERAAN. Pekeliling ini bertujuan untuk meminda kadar .
   http://www.ilkap.gov.my/download/pekeliling/treasury/pp022006.pdf?filename=pp022006.pdf

Related Searches:

References

Comments

You May Also Like

12 31 08 seismic changes how to enable messenger service

Related Ads

Today in eHow Home

Featured